Yeni Yaşam Süreci: Auroville

Yeni Yaşam Süreci: Auroville
27 Nisan
2020
Başka bir yaşam biçimi seçen insanlar için yeni bir güç ve vaat vizyonu

Auroville, 1960'ların ortalarında konsept olarak geliştirildi. 1966'da UNESCO, bunu insanlığın geleceği için önemli bir proje olarak değerlendirerek oybirliğiyle kabul etti ve böylece tam teşviki sağladı. 8 Şubat 1968’de, tüm Hindistan Eyaletleri de dâhil olmak üzere 124 ülkenin temsilcilerinin katıldığı bir açılış töreni için gelecekteki ilçenin merkezindeki banyan ağacının yakınında yaklaşık 5.000 kişi toplandı. Temsilciler, karıştırılmak üzere anakaralarından bir miktar toprak getirdiler.

Kurucu ANNE aynı zamanda Auroville'e 4 maddelik Bildirgesini verdi. Bu dört maddelik bildirge aynı zamanda Auroville’ nin anayasası da sayılmaktadır. Dört maddelik bildirge aşağıdaki gibidir;ı

  1. Auroville özellikle kimseye ait değil. Auroville bir bütün olarak insanlığa aittir. Ancak, Auroville'de yaşamak için, İlahi Bilincin istekli bir hizmetçisi olmalıdır.
  2. Auroville, bitmeyen bir eğitimin, sürekli ilerlemenin ve asla yaşlanmayan bir gençliğin yeri olacak.
  3. Auroville, geçmiş ve gelecek arasında bir köprü olmak istiyor. İçeriden ve dışarıdan tüm keşiflerden yararlanan Auroville, cesurca gelecekteki gerçekleşmelere doğru ilerleyecektir.
  4. Auroville, gerçek bir insan birliğinin canlı bir düzenlemesi için maddi ve manevi araştırmaların yeri olacak.

Yerleşim planlaması yapılırken dairesel yapı şekli oluşturulmuştur. Dairenin çekirdeği barış alanı olarak ifade edilen alandır. Toplanmalar ve köyün meydanını oluşturur. Sonrasında ara bölge dört parçaya ayrılmıştır. Üretim Bölgesi, kendi kendini destekleyen bir kasabaya yönelik üretim faaliyetleri için oluşturulmuş. Yerleşim Bölgesi, bireysel ve kolektif yaşam arasında iyi ayarlanmış bir yaşam alanı sağlamak için oluşturulmuştur. Uluslararası Bölge, kıtalara göre gruplandırılmış ulusal ve kültürel pavyonlar, ev sahipliği yapmak üzere tasarlanmıştır. Kültür Bölgesi ise eğitim ve sanatsal ifade alanlarında uygulamalı araştırma alanı olması üzerine ayrılmıştır.

Çemberin dış çeperi organik çiftliklerle, süt, meyve bahçeleri, ormanlar ve vahşi alanları, kentsel tecavüz karşı bir engel olarak hareket edecek bu yeşil kemer, vahşi yaşam alanları ve gıda çeşitliliğini sağlamak ve bir kaynağı olarak görev yapar.

Bütün yaş gruplarından, 59 ülkeden, bir bütün olarak insanlığı temsil eden tüm sosyal sınıflardan, geçmişlerden ve kültürlerden gelen insanlar var. Yerleşimin nüfusu sürekli olarak artıyor, şuan için nüfus 2500 kişinin üzerine çıkmış durumda.

Auroville hala yaşamına bir yaşam projesi olarak gelişmeye ve yapısal olarak yükselmeye devam ediyor. Ayrıca finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürettikleri malzemelerini kendi internet siteleri üzerinden satışa sunuyorlar.

Hindistan’ının en kurak bölgesini , yemyeşil bir yaşam alanına dönüştürmek için toplanan Auroville sakinleri bu rüyalarının büyük bir bölümünü tamamlamış gibi görünüyor.