Doğal Yapı Malzemeleri

Doğal Yapı Malzemeleri
23 Hazrn
2020
Değişen inşaat tekniklerinin yanında geleneksel doğal yapı malzemeleri hayatımızın vageçilmezi

Tarihimiz boyunca da kum, kil, taş ve ahşap gibi hatta dalların ve yaprakların doğal olarak temini sağlanarak elde edilen birçok malzeme, binaların inşasında kullanılmıştır. Özellikle de yalıtım malzemeleri olarak, zemin, tavan ve duvar kaplamaları için kullanılan bitirme katmanları, farklı mühendislik alanları, ilgili tesisler ve teknik donanımlar özel eğitimler, sertifikalar ve yönetmelikler ekseninde uygulanabilir. Bu gibi dallanıp budaklanan bu yaklaşım çeşitlendirme, üretim teknikleri, hammadde seçimi ve tedarik gibi diğer pek çok alt başlığı gündeme getirmektedir.

Genel olarak; taş, çamur ve lifli bitkiler, doğal malzemeler kategorisinde en kapsamlı ve en temel malzemelerdir. Bu üç malzeme dünyanın dört bir yanında yerel hava koşullarına uygun evler oluşturmak için kullanılmaktadırlar. Ayrıca genel anlamda, bu binalarda temel yapı taşları olarak taş ve yığma yapı teknikleri kullanılırken, aynı zamanda bir tür yalıtım veya harç görevi görmek için ise çamur ve yumurta akı harcından yapılan aradaki boşluğu dolduracak malzemeler kullanılır.

Kerpiç: geçmişte ve günümüzde kullanılan en eski yapı malzemelerinden birisidir. Yapısı bakımından kendisine güç eklemek için katılan su ve bazen de diğer liflerle karıştırılmış olan topraklardan oluşmaktadır. Sonrasında ise istenilen şekillere konularak tuğla veya yığma bir duvar oluşturmak için çamur harç ile istiflenir.

Ahşap: Hala daha geçmişten günümüze en sık kullanılan yapı malzemelerinden birisi olmaya devam etmektedir. Aynı zamanda, inşaat amaçlı kullanımlarda, ahşap yenilenebilir ve sürdürülebilir yöntemlere uygun bir şekilde temin edilmelidir. Ahşap yapısal olarak iş gördüğü gibi aynı zamanda da kaplama veya dekoratif amaçlı yöntemlerde de kullanılmaktadırlar.

Taş, insan tarihinin en eski yapı malzemelerinden birisidir. Birde doğal taş bakımından, jeolojik yapısı itibariyle diğer ülkelere göre zengin bir potansiyele sahip olan ülkemiz, büyük miktarda mermer rezervine sahiptir. Dünyada taş üreticileri arasında 4. sırada bulunmaktadır.

Tuğla ve taş: zeminlerde, temellerde, duvarlarda, yürüyüş yollarında ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılmaktadırlar.

Yenilenebilir hammaddeler ile sürdürülebilir inşaat tekrar rağbet görmektedir. Sadece bu yapılar ekolojik taraftan değil, aynı zamanda ekonomiklik ve tasarım yönleriyle de destek olmaktadırlar. Yenilenebilir yapı malzemelerinin yelpazesi geniştir. Aynı zamanda kışın soğuğa, yazın ise sıcağa karşı iyi yalıtım yapabilen malzemelerdir.