Tarihe meydan okuyan Taş evler Kayaköy

Tarihe meydan okuyan Taş evler Kayaköy
04 Temmz
2020
Taş evlerin sağlamlığını kanıtlayan bir köy; Kayaköy

Kimilerine göre 11. Yy, kimilerine göre 14. Yüzyıldan beri ayakta duran bir yerleşim bölgesi olan Kaıymlassos ( Kayaköy), şu an için hayalet köy olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Antik Likya ‘dan 1923 tarihindeki mübadele dönemine kadar yaşayan köy, mübadele sonrası boş kalmıştır.

Anadolu Rumları iyi tarımcı olduklarından ekilir dikilir araziye değil, çevredeki kayalık, taşlık alanlara ev kurarlardı, işte, Kayaköy de bu anlayışa uygun şekilde özgün bir yerleşim alanı olarak inşa edilmiştir. Kentin aşağı mahallesindeki Panaghia Pyrgiotissa Kilisesi ile yukarı mahalledeki Taksiyarhis Kilisesi halen ayaktadır.

1957 yılında meydana gelen Fethiye – Rodos depreminden binaların çatı ve pencereleri yıkılmıştır. Buna karşın, yaklaşık iki bin taş ev, şapeller, çeşitli atölyeler, okullar, hastane binası, kütüphane ve diğer amaçlı binaların günümüze kadar olan süreçte fiziksel koşullara direnemediği görülmektedir.

Yine de taş yollar, meydanlar, hemen hemen bütün evlerin köşe ocakları, taş ocakları, spiral tuvaletleri, sarnıçları ve çakıl taşlı döşemeleri kentin kültür zenginliğini göstermektedir. Sağlam dağ yamacında taş kullanılarak yapılan evler, sahiplerini kaybetmiş olsalar da, duvarlarının sağlamlığı hala yeni dövülmüş bir kalkan edasındadır.

Mimarlar Odası ve Türk Yunan Dostluk Derneği öncülüğü ile Kayaköy’ün barış ve dostluk köyü olarak yaşatılması için 1988 yılında bir proje oluşturulmuştur. Bu proje Bayındırlık Bakanlığı tarafından da benimsenmiş. Üçüncü Derece Kentsel ve Arkeolojik SİT Alanı ilan edilen köy, Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde de yer almaktadır.