Tarımın Geleceği; Toplum Destekli Tarım Modeli

Tarımın Geleceği; Toplum Destekli Tarım Modeli
17 Ekim
2020
Tüketici ile üreticinin birlikte güçleneceği yeni bir yol haritası

Genellikle şehirlere yakın kırsal alanlardaki üreticiler ile şehirlerde yaşayan çiftçi olmayanların bir araya gelerek ortak oldukları, üyelerle üreticilerin birlikte çalıştıkları ve yerel organik ürünlerin üretim ve pazarlamasının desteklendiği bir organizasyondur. Toplum Destekli Tarım Modelinde, çiftçiler taze sebze, meyve, et ve ilgili diğer ürünleri direkt olarak, organik tarımı destekleyen şehirlerde yaşayan yerel topluluk üyeleri için üretirler. Çiftçiler kaliteli üretmeye, tarımsal üretimde insan ve çevre sağlığını tehdit eden sentetik girdileri kullanmamaya ve arazinin gelecek nesillere verimli şekilde devredilmesine özen gösterirler. Bunun kontrolü ise, şehirde yaşayan topluluk üyelerinin çiftlikleri istedikleri anda ziyaret etmeleri ile mümkün olmaktadır.

Bu modelin en önemli özelliği ise üreticinin, hasadı ziyan olmamakta, satış yapmak için farklı pazarlara ihtiyacı kalmamaktadır. Ayrıca ürünün satılacağını bilen yetiştirici tarlasına zararlı ve tehlikeli kimyasal maddeleri sokmayarak, hem ürettiği besinin doğal olmasını sağlamakta hem de tarlasının verim ömrünü arttırmaktadır.

Diğer taraftan destekçiler ise, taze, lezzetli, besleyici, yöresel ve çoğu zaman organik gıda tüketebilmektedirler. Yetiştiricilik ve hasat işlerine katılarak el tecrübesi kazanmakta ve hatta hangi ürünlerin yetiştirileceğine de karar verebilmektedirler. Üreticilerin sürdürebilir tarımsal uygulamalarını destekleyerek, toprağın ve suyun sürdürülebilir kullanımını sağlayarak gelecek nesillere sağlıklı bir çevre garanti etmektedirler.

Böylece üreticiler ekim alanlarını daha iyi şekilde ve sürekli kullanırken, tüketiciler kendilerinin takip ettiği ve güvendiği yiyeceklere kavuşabilmektedirler.