Sürdürülebilir Tarıma Neden İhtiyacımız Var?

Sürdürülebilir Tarıma Neden İhtiyacımız Var?
28 Ekim
2020
Tarım toplumumuz için en gerekli besin kaynağımız, onun sürekliliği ve geleceği hepimizin sorumluluğunda.

Tarım sadece gıda ihtiyacımızı karşılamıyor; çevreden ekonomiye, çiftçi refahından toplumsal ilerlemeye kadar pek çok alanı da etkiliyor. Bu nedenle tarımın sürdürülebilir olması, çok büyük önem taşıyor. Dünya nüfusu, temel besin ihtiyacını topraktan karşılıyor. En basit tanımıyla, “toprağın işlenmesi” olan tarım bu anlamda, yıllar geçtikçe artan dünya nüfusu için en temel gıda kaynağı.

Ancak tarım, bizler için besin üretme kabiliyetinin ötesinde çok daha büyük bir toplumsal işlev görüyor. Tarım aynı zamanda çiftçilerin ve toplumun refahını; toprak sağlığı, su kaynakları ve bio-çeşitlilik gibi çeşitli fiziksel ve biyolojik çevrelerin yönetimini; büyük bir işgücü ile bu işgücünün refahını; yani sosyal, ekonomik ve ekolojik sistemlerin bütününü kapsıyor.

Bu kadar büyük bir sistemi kapsadığı için de tarım, “sürdürülebilirlik” kavramını odağına alıyor. Bunun ardındaki denklem ise çok basit. Eğer tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sağlanamaz ve bir noktada tarım nüfusun ihtiyacını karşılayamazsa dünya büyük bir açlık tehdidiyle karşılaşacak. Üretim şimdiki seviyeden daha da geriye giderse çok hızlı bir şekilde önce üreticiler, hemen peşinden istihdam, ülke ekonomisi ve nihayet toplum refahı etkilenecek. İşte, böylesine bir kriz senaryosu ile karşılaşmamak için tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekiyor.

Bu tarım sürdürülebilirliği bize neler sağlar;

  • Üretilen yiyeceklerin kalite ve güvenliğini korumak ve sürdürülebilir şekilde geliştirmek de aynı derecede önemli olacaktır.
  • Yenilikçi ve gelişkin tarımsal uygulamalar toprak, su, hava kalitesi ile sağlığını ve aynı zamanda biyo-çeşitliliği koruma işlevi görecektir.
  • Çiftçilerle ailelerinin refahı ve tarımda çalışanların ekonomik güvenliği de sürdürülebilir tarımın konuları arasında yer alacaktır.
  • Yerel besinlere ve ekolojik hizmetlere erişimin sürekliliği sağlanarak toplum sağlığının yükselmesine katkı sağlayacaktır.